Nyheter

Andre informasjonsskriv Bjøra / Namsen

Her kan du finne siste informasjonsskriv til deltakere på Bjøra / Namsen (2013 – 2009). Denne er også sendt på e-post. Hvis du ikke har fått tilsendt gruppeinndeling kan denne ettersendes ved forespørsel til post@overhalla-il.com

Andre informasjonsskriv Reina

Her kan du finne det siste informasjonsskrivet som gjelder for deltakere på Reina (2016 – 2014). Denne er også sendt ut på e-post til alle deltakerne.

Første informasjonsskriv 2023

Første informasjonsskriv inneholder betalingsinformasjon. Et mer detaljert informasjonsskriv kommer ca. to uker før oppstart av leiren.

Ta kontakt

Dan Kåre Finvold

Leder Overhalla IL
Mobil: 95765682
E-post: post@overhalla-il.com

Kontakt oss