Langrenn

Vi vil i år tilby rulleskiøkter som en del av øktene til barna på Bjøra og Namsen