Påmeldingskjema – inline

STG

Personopplysninger

* = Påkrevd felt

Fyll ut fornavn
Fyll ut etternavn
Fyll ut gyldig fødselsdato
Fyll ut navn på foresatte
Fyll ut telefonnummer
Fyll ut en gyldig e-post adresse
Fyll ut navn på foresatte
Fyll ut adresse
Fyll ut postnummer
Fyll ut sted

Påmelding gruppe *

Velg hvilken gruppe barnet skal meldes på

Samtykker


Andre opplysninger


Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før leir. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før leir er alltid bindende. Dette betyr at Overhalla Idrettslag ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke komme på leir eller velger å avbryte påbegynt leir.